ขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของโปรตีนเอกภาพกลุ่มใหญ่ จุดเด่นของโรคอัลไซเมอร์ และความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ อีกหลายอย่าง การค้นพบนี้อาจช่วยให้เข้าใจกระบวนการทางพยาธิวิทยาได้ดีขึ้นและอาจนำไปสู่การพัฒนายาเพื่อรักษาโรคทางสมองที่ร้ายแรง กลไกการกำกับดูแลของภาวะโปรตีนเอกภาพ

ภายใต้เงื่อนไขของการแยกเฟสของเหลวและของเหลว โรคอัลไซเมอร์มีลักษณะเฉพาะโดยการตายของเซลล์ประสาทในสมอง ส่งผลให้ความจำเสื่อมและความรู้ความเข้าใจลดลง ผู้คนมากกว่า 5 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ และตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในปี 2050 ตามข้อมูลของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ ไม่มีวิธีรักษาโรคร้ายแรงนี้ ในโรคอัลไซเมอร์ กลุ่มของโปรตีนเอกภาพเริ่มก่อตัวขึ้นภายในเซลล์ประสาทในสมอง การสะสมของมวลรวมเหล่านี้ในสมองเรียกว่า “neurofibrillary tangles” ความพันกันของ tau ที่คล้ายคลึงกันซึ่งแพร่กระจายไปตามเซลล์ประสาทนั้นสัมพันธ์กับโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ ที่เรียกว่า “tauopathies” ซึ่งรวมถึงโรค Pick’s, ภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้า, โรคอัมพาตเหนือนิวเคลียสแบบก้าวหน้า และโรคสมองจากบาดแผลเรื้อรัง