เด็กบางคนที่เป็นอัมพาตสมองและกระดูกสันหลังคด ไม่จำเป็นต้องตรึงกระดูกเชิงกรานเมื่อทำการรักษาก้านที่โตแล้ว ซึ่งอาจหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างได้ นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลจากระบบสุขภาพประมาณ 20 ระบบในการวิเคราะห์ผู้ป่วยเด็กเกือบ 100 คนที่เป็นโรคอัมพาตสมองและกระดูกสันหลังคดที่รักษาด้วยการปลูกถ่ายที่เป็นมิตรกับการเจริญเติบโต

โดยสอดแท่งที่ขยายได้เข้าไปที่ด้านหลังเพื่อช่วยควบคุมความโค้งของกระดูกสันหลังในขณะที่ยังคงให้กระดูกสันหลังเติบโต พวกเขาพบว่าสำหรับเด็กที่มีความเอียงอุ้งเชิงกรานและกระดูกสันหลังส่วนเอวต่ำกว่า 10 องศา ไม่จำเป็นต้องใส่กระดูกเชิงกรานเมื่อใส่แท่งที่กำลังเติบโต การใส่สกรูเข้าไปในกระดูกเชิงกรานเพื่อยึดแท่งที่กำลังเติบโตนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัย สกรูในบริเวณนั้นมีแนวโน้มที่จะโดดเด่นกว่า สกรูที่เด่นชัดอาจเจ็บปวดและอาจทำให้ผิวหนังพังทลายได้ นำไปสู่การติดเชื้อ ในอดีตก็มีอัตราที่สูงของสกรูเหล่านี้ที่ล้มเหลว ด้วยเหตุนี้ จึงเข้าใจว่าเด็กคนไหนที่มีความเอียงในกระดูกเชิงกรานเพียงพอและ กระดูกสันหลังส่วนเอวส่วนล่างจะได้ประโยชน์จากการยึดไม้เรียวเข้าไปในกระดูกเชิงกรานเป็นสิ่งสำคัญ เด็กที่เป็นอัมพาตสมองมีการควบคุมเส้นประสาทและกล้ามเนื้อผิดปกติ และหลายคนเป็นผู้ใช้รถเข็น เมื่อพวกเขาพัฒนา scoliosis ส่วนโค้งของกระดูกสันหลังมักจะยาวและกว้างกว่าที่ไม่มีเงื่อนไข เส้นโค้งอาจขยายไปถึงกระดูกเชิงกราน ส่งผลต่อการยืนและการทรงตัวของท่านั่ง และทำให้เกิดแรงกดที่อาจทำให้การนั่งเจ็บปวดมากขึ้นหรือทำให้ผิวหนังเสียได้